Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Eserler Sergisi

ÖZEL ESERLER SALONU - KURAN-I KERİM
 
ESER ADI
Kura'n-ı Kerim
AÇIKLAMA

1826 Tarihinde Defterhane-i Amire Emini Numan Sabit Efendi Tarafından Defterhane-i Hakani Camii’ne Vakfedilen El Yazması Kuran-ı Kerim.