Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Eserler Sergisi

VAKFİYELER - MÜLKNÂMELER VE HUDUTNÂMELER