Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Eserler Sergisi

VAKFİYELER - MÜLKNÂMELER VE HUDUTNÂMELER
 
ESER ADI
Şehzade Sultan Mehmet Han Hazretlerinin Hududname Defteri
TARİH
H. Cemâziye’l- Evvel 953 / M. Temmuz 1546
FONU
TKG.KK.VKF.Cd 2178/2214/32
DÖNEM
Kanuni Sultan Süleyman
DİLİ VE YAZI SİTİLİ
Yazı Sitili: Tevki (icaze), Talik, Rik’a
EBAT
19 x 29