Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Eserler Sergisi

VAKFİYELER - KASIM AĞA ODASI
 
ESER ADI
Es-Seyyid Mehmed Halid Efendinin İstanbul Yedikulede İmrahor Mahallesindeki Mekteb, Zaviye ve Sebil ve Sairenin Vakfiyesi
TARİH
H. Muharrem 1268 / M. Kasım 1851
FONU
TKG.KK.VKF.Cd 2268/2226/20
DÖNEM
Abdülmecid
DİLİ VE YAZI SİTİLİ
Yazı Sitili: Rik’a, Talik, Siyakat
EBAT
17,5 x 25