Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Eserler Sergisi

VAKFİYELER - FATİH SULTAN MEHMET ODASI
 
ESER ADI
Evkaf-ı Sultan Murad Han, Der-Edirne
TARİH
H. Cemâziye’l-Evvel 1081 / M. Eylül 1670
FONU
TKG.KK.VKF. Cd.72 2151/2155/99
DÖNEM
III. Ahmed
DİLİ VE YAZI SİTİLİ
Yazı Sitil: Siyakat
BEZEME TÜRÜ
Battal Ebru Çeşitlerinden Tarzı Kadim Battal
EBAT
14,5 x 42
AÇIKLAMA

Sultan Evkâf defteri, Deri Cilt, Şemseli