Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Eserler Sergisi

VAKFİYELER - KASIM AĞA ODASI
 
ESER ADI
Gaziantep’de Mustafa Ağa’nın Mevlana Celaleddin Rumi için Yapılan Mevlevi Tekkesine Vakf Etdiği Dükkan, Değirmen Ve Sa’ire Gayri Menkullerin Vakfiyesi
TARİH
H.1048 / M. 1638
FONU
TKG.KK.VKF. Cd.61 2290/2275/208 1048
DÖNEM
IV.Murad
DİLİ VE YAZI SİTİLİ
Yazı Sitili: Divani
EBAT
47 x 107