Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Eserler Sergisi

VAKFİYELER - KASIM AĞA ODASI
 
ESER ADI
Kengırı'da Merhum Kasım Bey Vakfı Sureti
TARİH
H. Şaban 633 / M. Nisan 1236
FONU
TKG.KK.VKF.Cd.1 2289/2269/194
DÖNEM
Beylikler Dönemi
DİLİ VE YAZI SİTİLİ
Yazı Sitili: Sülüs
EBAT
52 x 78