Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Eserler Sergisi

CİLTLER SALONU - SALON I
 
ESER ADI
Küttâb Mehmed Efendi Mülknamesi
TARİH
H. 1113 / M. 1701
FONU
TKG.KK.VKF. Cd.93 2165/2145/129
DÖNEM
II. Mustafa
EBAT
14,5x 44
AÇIKLAMA

Defter-i Mülknâme-i Hazret-i Re’is-i Küttâb Mehmed Efendi Osm. 11 Reis-i Küttâb Mülknâme, Deri, Şemseli Havâssdan Vakfa