Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Eserler Sergisi

CİLTLER SALONU - SALON IV
 
ESER ADI
Merhum Sultan Süleyman Hazretlerinin Evkafı Kurasına Aid Hududname
TARİH
H. Zi’l-Ka’de 976 / M. Mayıs 1569
FONU
TKG.KK.VKF.Cd.26 2265/2194/54
DÖNEM
III.Mehmed
DİLİ VE YAZI SİTİLİ
İcaze, Talik
EBAT
22,5 x 34,5
AÇIKLAMA

Merhum ve Mağfurün-leh Sultan Süleyman Hazretleri Hududnamesi