Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Eserler Sergisi

VAKFİYELER - KASIM AĞA ODASI
 
ESER ADI
Muhaddisin Mevlana Vafi Mehmed Efendi Vakfiyesi
TARİH
H. Rebi’ü’l-Âhir 1082 / M. 12 Ağustos 1671
FONU
TKG.KK.VKF.Cd.76 2176/2200/44
DÖNEM
IV.Mehmet
DİLİ VE YAZI SİTİLİ
Yazı Sitili: Talik, Sülüs, İcaze, Nesih
BEZEME TÜRÜ
Neftli Gelgit Ebru Tekniği
EBAT
18,5 x 30,5