Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Eserler Sergisi

CİLTLER SALONU - SALON I
 
ESER ADI
Niğde Develi Kazasında Dündarlı Karyesinde Karamanoğlu Bendi Vakfiyesi
TARİH
H. Rebi’ü’l-Evvel 1172 / M. Kasım 1758
FONU
TKG.KK.VKF. Cd.132 2228/2189/59
DÖNEM
III. Mustafa
EBAT
14x35
AÇIKLAMA

Rebi’ü’l-Evvel 1172 Sultan Murad Vakfından Nahiye-i Karahisar Der-Livâ-i Niğde Develü Kazasına Tâbi’ Dündarlu Nâm Karyeden Karamanoğlu Bendi Vakfiyesi Osm. 4 - Vakfiye Deri Cild, Tuğra bulunmaktadır.