Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Eserler Sergisi

VAKFİYELER - LÜTFİ PAŞA ODASI
 
ESER ADI
Şerif Halil Paşa Vakfı'nın Vakfiyesi
TARİH
H. Rebi’ü’l-Evvel 1157 / M. Mayıs 1744
FONU
TKG.KK.VKF.Cd 2192/2234/9
DÖNEM
I.Mahmud
DİLİ VE YAZI SİTİLİ
Yazı Sitili: Rik’a
EBAT
16 x 42