Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Eserler Sergisi

VAKFİYELER - KASIM AĞA ODASI
 
ESER ADI
Şeyh İsmail Efendi Vakfiyesi
TARİH
H. Ramazan 1005 / M. Ocak 1597
FONU
TKG.KK.VKF.Cd 2184/2230/15
DÖNEM
III.Murat
DİLİ VE YAZI SİTİLİ
Yazı Sitili: Divani, Rik’a, İcaze
EBAT
15,5 x 24