Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Eserler Sergisi

VAKFİYELER - KASIM AĞA ODASI
 
ESER ADI
Şıkk-ı Evvel El-Hacc Berhayi Efendi'nin Vakfiyesi
TARİH
H. Şa’bân 1189 / M. Ekim 1775
FONU
TKG.KK.VKF.Cd 2199/2235/10
DÖNEM
I.Abdülhamit
DİLİ VE YAZI SİTİLİ
Yazı Sitili: Rik’a
EBAT
21 x 60