Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Eserler Sergisi

DEFTERLER SALONU - ZABIT KAYIT DEFTERLERİ
 
ESER ADI
Sofya Livası Vakf-ı Cedit Zabıt Kayıt Defteri
TARİH
R. Şubat 1291 / M. 1876
FONU
Yurt Dışı Zabıt Kayıt Defteri 4148
DÖNEM
II. Abdulhamit
DİLİ VE YAZI SİTİLİ
Osmanlıca / Yazı Sitili: Rika
EBAT
32 x 39
YER ADI
Sofya Livası Dobniçe Kazası