Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Eserler Sergisi

CİLTLER SALONU - SALON IV
 
ESER ADI
Sultan Ahmed Han Vakıf Defteri (Galata)
TARİH
H. Cemâziye’l-Evvel 1081 / M. Eylül 1670
FONU
TKG.KK.VKF. Cd.72 2151/2155/99
DÖNEM
IV. Mehmed
DİLİ VE YAZI SİTİLİ
Siyakat
EBAT
15 x 40,5
AÇIKLAMA

Cemâziye’l-Evvel 1081 Vakf-ı Sultan Ahmed Han, Der-Galata Osm. 49 Sultan Evkâf defteri, Deri, Şemseli