Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Eserler Sergisi

VAKFİYELER - LÜTFİ PAŞA ODASI
 
ESER ADI
Üsküdar'da Kara Davud Paşa Cami'-i Şerif Vakfiyesi
TARİH
H. Rebi’ü’l-evvel 922 / M. Nisan 1584
FONU
TKG.KK.VKF.Cd 2187/2223/22
DÖNEM
III.Murat
DİLİ VE YAZI SİTİLİ
Yazı Sitili: Sülüs, Talik, Rik’a, Nasih
EBAT
18 x 25