Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Eserler Sergisi

VAKFİYELER - FATİH SULTAN MEHMET ODASI
 
ESER ADI
Vakf-ı Sadr-ı Ekrem Vezir-i Azam (Damad) İbrahim Paşa, Der Kaza-i Bayındır Vakfiyesi
TARİH
H. Muharrem 1133 / M. Aralık 1720
FONU
TKG.KK.VKF.Cd.110 2195/2219/52
DÖNEM
III. Ahmed
DİLİ VE YAZI SİTİLİ
Osmanlıca, Yazı Sitili: Siyakat, Rik’a
EBAT
15 x 35
AÇIKLAMA

Vezir-i A’zam Vakfiye, Deri Cild, Şemseli. Tezhib örneği vardır.
Damad İbrahim Paşa ve Fatma Sultan’ın Şehzâde Sultan Mehmed Câmi’i civârında iştirak medrese.