Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Eserler Sergisi

CİLTLER SALONU - SALON I
 
ESER ADI
Vezir-i A'zam Ali Paşa Evkaf Defteri (Zihne)
TARİH
H. 1119 / M. 1707
FONU
TKG.KK.VKF. Cd.98 2244/2127/134
DÖNEM
III. Ahmed
EBAT
16x 44