Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Eserler Sergisi

DEFTERLER SALONU - ZABIT KAYIT DEFTERLERİ
 
ESER ADI
21. Emlak Zabıt Kayıt Defterleri - Üsküp Livası Koçana kazasına
TARİH
R. 1289 ila 1299 / M. 1873 ila 1883
FONU
Yurt Dışı Zabıt Kayıt Defteri 1160
DÖNEM
II. Abdulhamit
DİLİ VE YAZI SİTİLİ
Osmanlıca / Yazı Sitili: Rika
EBAT
48 x 32
YER ADI
Üsküp Livası Koçana Kazasına