Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Eserler Sergisi

DEFTERLER SALONU - ZABIT KAYIT DEFTERLERİ
 
ESER ADI
22 - Hasılat Zabıt Kayıt Defterleri - Prizrin Livası Gora kazası