Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Eserler Sergisi

VAKFİYELER - LÜTFİ PAŞA ODASI
 
ESER ADI
Abdulcelilzade Vezir El-Hacc Hüseyin Paşa Vakfiyesi
TARİH
H. Zi’l-Ka’de 1163 / M. Ekim 1750
FONU
TKG.KK.VKF.Cd 2173/2206/34
DÖNEM
I.Mahmut
DİLİ VE YAZI SİTİLİ
Yazı Sitili: Divani, Talik, Rik’a, Sülüs
EBAT
20 x 29,5