Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Eserler Sergisi

VAKFİYELER - LÜTFİ PAŞA ODASI
 
ESER ADI
Girit Ser-'Askeri Ahmed Paşa Vakfiyesi
TARİH
H. Muharrem 1076 / M. Temmuz 1675
FONU
TKG.KK.VKF.Cd 2194/2224/25
DÖNEM
IV.Mehmet
DİLİ VE YAZI SİTİLİ
Yazı Sitili: Talik, Rik’a, Nesih
EBAT
17 x 26,5