Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Eserler Sergisi

VAKFİYELER - FATİH SULTAN MEHMET ODASI
 
ESER ADI
Defter-i Evkaf-ı Vezir-i Azam Ali Paşa, Der-Zihne
TARİH
H. 1119 / M. 1707
FONU
TKG.KK.VKF. Cd.98 2244/2127/134
DÖNEM
III. Ahmed
EBAT
16 x 44