Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Eserler Sergisi

VAKFİYELER - LÜTFİ PAŞA ODASI
 
ESER ADI
Evkaf-ı Cerrah Mehmet Paşa
TARİH
H. Cemâziye’lÂhir 1027 / M. Haziran 1618
FONU
TKG.KK.VKF.Cd 2191/2213/39
DÖNEM
I.Mustafa
DİLİ VE YAZI SİTİLİ
Yazı Sitili: İcaze
EBAT
17 x 29