Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Eserler Sergisi

VAKFİYELER - LÜTFİ PAŞA ODASI
 
ESER ADI
Evkaf-ı Lütfi Paşa
TARİH
H. Zi’l-Ka’de 950 / M. Şubat 1544
FONU
TKG.KK.VKF.Cd 2189/2227/19
DÖNEM
Kanuni Sultan Süleyman
DİLİ VE YAZI SİTİLİ
Yazı Sitili: Tevki (İcaze)
EBAT
14 x 25,5