Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Eserler Sergisi

VAKFİYELER - LÜTFİ PAŞA ODASI
 
ESER ADI
Vakf-ı Sadr-ı Ekrem Vezir-i A’zam (Damad) İbrahim Paşa, Der-Kazâ-i Bayındır Vakfiyesi
TARİH
H. Muharrem 1133 / M. Aralık 1720
FONU
TKG.KK.VKF.Cd.110 2195/2219/52
DÖNEM
III.Ahmed
DİLİ VE YAZI SİTİLİ
Yazı Sitili: Siyakat, Rik’a
EBAT
Yazı Sitili: Siyakat, Rik’a