Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Eserler Sergisi

VAKFİYELER - LÜTFİ PAŞA ODASI
 
ESER ADI
Evkaf-ı Vezir-i A'zam Hasan Paşa
TARİH
H. Safer 1116 / M. Temmuz 1704
FONU
TKG.KK.VKF.Cd 2211/2175/35
DÖNEM
III.Ahmed
DİLİ VE YAZI SİTİLİ
Yazı Sitili: Nesih, Rik’a
EBAT
19 x 28,5