Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Eserler Sergisi

CİLTLER SALONU - SALON I
 
ESER ADI
Köprülü Mehmed Paşa Evkaf Defteri
TARİH
"H. Cemâziye’l-Evvel 1068 / M. Şubat 1658"
FONU
"TKG.KK.VKF. Cd.65 2338/2144/81"
DÖNEM
IV. Mehmed
EBAT
19,5x 41