Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Eserler Sergisi

VAKFİYELER - FATİH SULTAN MEHMET ODASI
 
ESER ADI
Mücellid Yusuf Ziya Paşa Vakfiyesi
TARİH
H. Şa’bân 1208 / M. Nisan 1794
FONU
TKG.KK.VKF.Cd.137 2266/2198/48
DÖNEM
III.Selim
DİLİ VE YAZI SİTİLİ
Osmanlıca, Yazı Sitili : Nesih, Rik’a kırması
EBAT
20 x 35
AÇIKLAMA

Vakfiye, Deri Cild, Şemseli, Tezhip örneği bulunmaktadır.