Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Eserler Sergisi

VAKFİYELER - FATİH SULTAN MEHMET ODASI
 
ESER ADI
Sadr-ı Sabık Atıfetlu El-Hacc Mehmet İzzet Paşa Hazretlerinin Evkafı
TARİH
H. Rebî’ü’l-Evvel 1213 / M. Eylül 1798
FONU
TKG.KK.VKF.Cd.140 2174/2203/40
DÖNEM
III.Selim
DİLİ VE YAZI SİTİLİ
Osmanlıca, Yazı Sitili : Nesih
EBAT
29 x 20
AÇIKLAMA

Vezir Evkâf Defteri, Deri Cild, Şemseli, Tezhib örneği bulunmaktadır.