Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Eserler Sergisi

VAKFİYELER - FATİH SULTAN MEHMET ODASI
 
ESER ADI
Sabıka Galata Saray Hekim Başısı Mehmed Arif Efendi Vakfiyesi
TARİH
H. Muharrem 1195 / M. Ocak 1781
FONU
TKG.KK.VKF. Cd.135 2169/2207/45
DÖNEM
I.Abdülhamit
DİLİ VE YAZI SİTİLİ
Osmanlıca, Yazı Sitili: Nesih
EBAT
17,5 x 30,5
AÇIKLAMA

Hekimbaşı Evkâf Defteri, Deri Cild, Şemseli