Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Eserler Sergisi

VAKFİYELER - LÜTFİ PAŞA ODASI
 
ESER ADI
Sarı Ahmed Paşa Vakfiyesi
TARİH
H. 889 / M. 1485
FONU
TKG.KK.VKF.Cd 12 2287/2280/205
DÖNEM
II.Bayezid
DİLİ VE YAZI SİTİLİ
Yazı Sitili: Tevki (İcaze), Rik’a
EBAT
29 cm x 11 metre, 38 cm