Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Eserler Sergisi

VAKFİYELER - LÜTFİ PAŞA ODASI
 
ESER ADI
Vezir-İ A'zam Ahmet Paşa Vakfiyesi
TARİH
H. Cemâziye’IEvvel 1047 / M. Ekim 1637
FONU
TKG.KK.VKF.Cd 2195/2238/6
DÖNEM
IV.Murad
DİLİ VE YAZI SİTİLİ
IV.Murad
EBAT
15 x 22