Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Eserler Sergisi

CİLTLER SALONU - SALON I
 
ESER ADI
Sultan Süleyman Han Vakfiyesi (Drama ve Gayrı)
TARİH
H. 1121 / M. 1709
FONU
TKG.KK.VKF. Cd.100 2139/2139/118
DÖNEM
III. Ahmed
EBAT
14,5x 42
AÇIKLAMA

Defter-i Evkâf-ı Sultan Süleyman Han, Drama ve Gayrı Osm. 49 Sultan Evkâf Defteri, Deri, Şemseli Tuğra ve Fihrist vardır.